31. Guanming Liao, Jia Zhang, Xiaoyan Zheng*, Xiaodi Jia, Jialiang Xu, Fenggui Zhao, Nan Wang, Kanglei Liu, Pangkuan Chen*, and Xiaodong Yin*,Crystallization-Induced Emission Enhancement of Highly Electron- Deficient Dicyanomethylene-Bridged Triarylboranes, Chem. Commun., 2021, 10.1039/D1CC03311E

发布日期:2021-07-14

Guanming Liao, Jia Zhang, Xiaoyan Zheng*, Xiaodi Jia, Jialiang Xu, Fenggui Zhao, Nan Wang, Kanglei Liu, Pangkuan Chen*, and Xiaodong Yin*,Crystallization-Induced Emission Enhancement of Highly Electron- Deficient Dicyanomethylene-Bridged Triarylboranes, Chem. Commun., 2021, 10.1039/D1CC03311E