49 Yawei Jia, Pengfei Li, Kanglei Liu, Chenglong Li, Meiyan Liu, Jiaqi Di, Nan Wang, Xiaodong Yin, Niu Zhang and Pangkuan Chen Expanding new chemistry of aza-boracyclophanes with unique dipolar structures, AIE and redox- active open-shell characteristics DOI: 10.1039/D2SC03581B (Edge Article) Chem. Sci., 2022, Advance Article

发布日期:2022-09-29